Η επιχείρηση “ΜΗ ΜΑΔΑΣ ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ” (αναφερόμενη στο υπόλοιπο κείμενο ως “η επιχείρηση” ή “η εταιρεία”), η οποία διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.mimadastimargarita.gr (εφεξής “site” ή ιστοσελίδα ή mimadastimargarita.gr) είναι μια επίσημη εγγεγραμμένη επιχείρηση στην Ελλάδα με ΑΦΜ: 800881821, εγγεγραμμένη στη Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και εδρεύει στη διεύθυνση Ιουστινιανού 5, ΤΚ: 54631, Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση στα τηλέφωνα +30 2310221102, και στο email: info@mimadastimargarita.gr. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία σε περίπτωση επικοινωνίας για οποιαδήποτε ερώτηση, ανατροφοδότηση και σχόλια.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι νομοθετικές διατάξεις προστασίας πληροφοριών και πελατών κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Η ιστοσελίδα mimadastimargarita.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Σέβεται τα δικαιώματά σας για την προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής σας ζωής, την επιθυμία σας να γνωρίζετε αν και πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας και τι επεξεργασία τυχόν αυτές θα υφίστανται, καθώς επίσης δεσμεύεται να προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες που δίνονται εκούσια στο site, από εσάς τους χρήστες, χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία σας με την εταιρεία, την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας για την εκτέλεση των παραγγελιών σας και σε κάθε περίπτωση, τηρούνται απαρεγκλίτως όλες οι παραπάνω διατάξεις της νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγει το mimadastimargarita.gr μέσω της ιστοσελίδας του, έχουν σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για συγκεκριμένα ανά κατηγορία ή /και είδος προϊόντα και να διευκολύνουν τις συναλλαγές των χρηστών/πελατών με την εταιρεία.

Το mimadastimargarita.gr δεν διανέμει σε κανένα οργανισμό, εταιρεία ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και τους πελάτες του. Αυστηρά και μόνο σε άμεσους συνεργάτες του το mimadastimargarita.gr μπορεί να δίνει τέτοιες πληροφορίες, κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

Προσωπικά δεδομένα

Στον ιστότοπό μας συλλέγουμε στοιχεία, όπως τα ακόλουθα:

 • Προσωπικά στοιχεία χρηστών, όπως: το όνομα και το επώνυμό σας, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά ή δημογραφικά στοιχεία του προφίλ σας, όπως η ηλικία, το φύλο, τα χόμπι, τα ενδιαφέροντά σας, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη που κατοικείτε, η χώρα. Οι δημογραφικές πληροφορίες δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία σχετικά με συγκεκριμένο χρήστη.
 • Όνομα παροχέα υπηρεσιών καθώς και ημερομηνία, ώρα και περιεχόμενο οποιωνδήποτε μηνυμάτων έχετε αποστείλει προς εμάς.
 • Διεύθυνση IP και άλλες τεχνικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους διακομιστές (servers) που χρησιμοποιείτε εσείς ή οι προμηθευτές σας, όπως πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο (π.χ. κεφαλίδες HTTP ιστοσελίδων (ονόματα domain διακομιστών, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου, τύπος προγράμματος περιήγησης (browser) και γλώσσα), καθώς και στοιχεία για το συγκεκριμένο χρήστη ή συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο). Οι τεχνικές πληροφορίες δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα εκτός εάν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία συγκεκριμένου χρήστη.
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την πιστωτική / χρεωστική σας κάρτα και άλλα στοιχεία χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συναλλαγής κατόχου κάρτας, αριθμών καρτών, ημερομηνιών λήξης, διευθύνσεων χρέωσης και κωδικών CVV.
 • Άλλες πληροφορίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της App) ή εξουσιοδότηση, όπως η τοποθεσία σας, ο τύπος του ακουστικού σας, ο κωδικός UDID (μοναδικός κωδικός συσκευής) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή η κινητή συσκευή σας.
 • Τα δεδομένα που αφορούν τις χρήσεις που κάνετε στις υπηρεσίες και άλλες πληροφορίες που μας παρέχονται με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή.
 • Η έννοια της συλλογής προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και από ένα τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό σας, καθώς και τη συλλογή δεδομένων από πελάτη του mimadastimargarita.gr ή πιθανό πελάτη που σχετίζεται με εσάς (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
 • Στην περίπτωση που μας παράσχετε εσείς προσωπικά δεδομένα τρίτων, πρέπει να έχετε εξασφαλίσει την έγγραφη συγκατάθεσή τους και να μάς τη γνωστοποιήσετε, αφού προηγουμένως τους έχετε παραπέμψει στις παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

Ανήλικοι επισκέπτες του site δύναται να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η εταιρεία διαγράφει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.

Το mimadastimargarita.gr δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή όπου έχουμε έννομο συμφέρον να συνεχίσουμε να το πράττουμε. Όπου το mimadastimargarita.gr δεν χρειάζεται πλέον να λειτουργεί σε μορφή που να χρειάζεται προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία, π.χ. σε περιπτώσεις που πληροφορίες χρησιμοποιούνται για αναλυτικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή που τηρούνται πληροφορίες συναλλαγών, θα αφαιρούμε τυχόν προσωπικά στοιχεία σας.
Εφόσον έχετε ζητήσει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο mimadastimargarita.gr τότε θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να διατηρήσουμε το λογαριασμό σας.

Χρήση και παραλήπτες των Προσωπικών σας Δεδομένων

Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται ενδεικτικώς να είναι οι ακόλουθοι:

 • Οι υπάλληλοι του mimadastimargarita.gr που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και την απόδοση των λογαριασμών και των παραγγελιών σας.
 • Παροχείς υπηρεσιών όπως logistics, συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες και εταιρίες παράδοσης, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, οργανισμοί που μας βοηθούν σε υπηρεσίες όπως ανίχνευση απάτης και επαλήθευση ταυτότητας, εταιρείες λειτουργίας της ιστοσελίδας, εταιρείες έρευνας αγοράς, υπηρεσίες υποστήριξης, προωθητικές ενέργειες, ανάπτυξη ιστοτόπου, ανάλυση δεδομένων κ.λπ., υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας και η εμπιστευτικότητα.
 • Οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας και συλλέκτες χρεών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται από το νόμο για να μας βοηθούν με την πιστωτική σας δραστηριότητα
 • Παραλήπτες/τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα για νομικούς λόγους ή λόγω συγχώνευσης/απόκτησης. Θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για νομικούς λόγους ή στο πλαίσιο μιας εξαγοράς ή μιας συγχώνευσης. Βλέπετε παρακάτω για λεπτομέρειες.

Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να προμηθευτείτε κατάλογο των παρόχων που διαθέτουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για:

 • Να διαχειριζόμαστε την εγγραφή σας και το λογαριασμό σας στον ιστότοπό μας
 • Να διαχειριζόμαστε τις παραγγελίες σας και τις επιστροφές σας
 • Για λόγους στατιστικής και / ή μάρκετινγκ, για τη βελτίωση των τεχνολογιών μας, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εταιρία μας και την προώθηση διαφημιστικών πληροφοριών από τους συνεργάτες μας και τρίτους προμηθευτές.
 • Να παρακολουθούμε τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα μας με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ άλλων, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και να προωθούμε εμπορικά μηνύματα, γενικές προσφορές, προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών και άλλο περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει.
 • Να προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες προς εσάς. Μπορούμε να αποκτήσουμε τα στοιχεία σας μέσω τρίτων, για παράδειγμα μέσω δικών μας διαφημίσεων που τοποθετούνται σε ιστότοπους που τηρούν αυτά τα τρίτα μέρη. Συλλέγουμε ή / και μοιραζόμαστε ορισμένα στοιχεία σας με τρίτους με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών σας για προϊόντα ή υπηρεσίες και για την παροχή ενημερωτικών δελτίων ή άλλων πληροφοριών. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που παρέχετε εσείς για τη διαχείριση του λογαριασμού σας.
 • Ίσως επίσης μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με συγκεκριμένα τρίτα μέρη σε άλλες περιπτώσεις, όπως η συμμόρφωση με κάποια νομική διαδικασία, η πρόληψη απάτης ή επικείμενης βλάβης ή/και η διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας.
 • Όταν χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για να μας βοηθήσουν στη συλλογή ή επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, τους ζητάμε να συμμορφωθούν με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη θα συμμορφωθούν με οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σε φορείς επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς φορείς, όπως θεωρούμε απαραίτητο, κατά την κρίση μας, για να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από τις εξής πηγές:

 • Την συμπλήρωση ηλεκτρονικών και έγχαρτων εντύπων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας ή σε ιστότοπο που φιλοξενείται από τρίτους
 • Τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, SMS ή/και άλλες επικοινωνίες
 • Δημοσκοπήσεις και έρευνες
 • Κοινωνικά μέσα όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Pinterest, το YouTube, το Google+ και άλλα
 • “Cookies”, αρχεία εικόνας GIF ενός pixel (που ονομάζονται και “web beacons”), με ανάλυση αρχείων διακομιστή (server log) και με άλλα παρόμοια τεχνολογικά μέσα.

Στις περιοχές της ιστοσελίδας που απαιτούν εγγραφή, μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία για τη δημιουργία του λογαριασμού σας, καθώς και για τον προσδιορισμό συγκεκριμένου περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Με τη συλλογή και τη διατήρηση ακριβών στοιχείων, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την προστιθέμενη αξία εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων.

Τα δικαιώματά σας επί των Προσωπικών Δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε.

Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, αν είναι εσφαλμένα και να συμπληρώσετε όσα προσωπικά σας στοιχεία είναι ατελή.

Δικαίωμα διαγραφής: το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χρειάζεται να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική, ή δεν μας επιτρέπεται πλέον να τα επεξεργαζόμαστε βάσει του νόμου.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: μας έχετε παραχωρήσει το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • Εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας, θα περιορίσουμε την επεξεργασία τους για μια περίοδο που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια αυτών.
 • Εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων και αντ΄αυτού ζητάτε περιορισμό της χρήσης τους.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για να προχωρήσετε σε μια νομική αξίωση.
 • Αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, θα περιορίσουμε κάθε επεξεργασία τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων, εν αναμονή της επαλήθευσης του έννομου αυτού συμφέροντος.

Δικαίωμα υποβολής αξίωσης – έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης ενώπιον της Αρχής για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23 τηλέφωνο: 210 6475600, fax: 210 6475628,  Ιστότοπος :www.dpa.gr

e-mail: contact@dpa.gr, για καταγγελίες: complaints@dpa.gr, για περιστατικά παραβιάσεων: databreach@dpa.gr

Τρόπος διαχείρισης των προτιμήσεων σας σε ενέργειες marketing (Newsletter)

Σας δίνετε η δυνατότητα να εγγραφείτε για να λαμβάνετε επικοινωνιακό εμπορικό υλικό του mimadastimargarita.gr. Το mimadastimargarita.gr  θα σας αποστέλλει υλικό μάρκετινγκ, μόνον εφόσον έχετε συναινέσει να το λαμβάνετε και χρησιμοποιώντας τους προτιμώμενους διαύλους επικοινωνίας. Για να είμαστε βέβαιοι ότι επικοινωνούμε μαζί σας με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε, αν δεν μας έχετε ενημερώσει για τις προτιμήσεις σας, ως προς τον τρόπο λήψης υλικού μάρκετινγκ μέσα σε δύο χρόνια, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη των μηνυμάτων αυτών ανά πάσα στιγμή. Αν δεν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, από την λήψη των σχετικών μηνυμάτων μας, θα θεωρήσουμε ότι συναινείτε στην εκ μέρους μας συνέχιση αποστολής σε εσάς προωθητικού μας υλικού με τον ίδιο τρόπο.

Εάν δεν έχετε εγγραφεί για να ανοίξετε λογαριασμό στο mimadastimargarita.gr αλλά έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία και τις ειδοποιήσεις προωθητικών ενεργειών του Μη μαδάς τη μαργαρίτα, τότε θα διατηρούμε τα στοιχεία σας, μόνο για όσο διάστημα έχουμε τη συναίνεσή σας για να σας αποστέλλουμε προωθητικό υλικό.

Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε προωθητικό υλικό από εμάς, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας online ανά πάσα στιγμή.

Υπηρεσίες προσωπικών αγορών (Custom made)

Προκειμένου να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες μας, παρέχουμε μια ποικιλία υπηρεσιών για προσωπικές αγορές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πρόσθετων προσωπικών στοιχείων σας με τους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας κατά τις αγορές και να σας παρέχουμε συστάσεις προϊόντων και υπηρεσιών που θα είναι σχετικές με τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις σας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ως μέρος αυτής της ενέργειας μπορεί να μοιραστείτε μαζί μας ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές σας συνθήκες ή κάποια γεγονότα, για παράδειγμα τις επετείους και τις ημερομηνίες που είναι σημαντικές για εσάς. Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι έχουμε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες ως μέρος της υπηρεσίας προσωπικών αγορών.

Μπορείτε να συζητήσετε αυτές τις ρυθμίσεις και να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή μιλώντας απευθείας με την ομάδα μας.

Διαγωνισμοί, προσφορές και ειδικά events

Όταν συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό του mimadastimargarita.gr ή αν εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε μία από τις εκδηλώσεις μας, είτε μέσω του mimadastimargarita.gr  είτε έμμεσα μέσω τρίτου, θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση διαγωνισμών και τη διαχείριση εκδηλώσεων, για να εξασφαλίσουμε την εγγραφή σας σε μια εκδήλωση και για την επικοινωνία με τους νικητές ενός βραβείου. Εάν δώσετε προσωπικά στοιχεία άλλου πελάτη για μία από τις εκδηλώσεις μας, θα θεωρήσουμε ότι έχετε τη συγκατάθεσή τους.

 

Ουδέποτε κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, που ενδέχεται να επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς, εκτός εάν έχετε παράσχει σχετικώς τη συγκατάθεσή σας.
Το mimadastimargarita.gr δεν μοιράζεται τακτικά πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εάν είναι απαραίτητο, θα το κάνουμε μόνο με τη σχετική προστασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, οπότε παρακαλούμε να την επανεξετάζετε σε τακτική βάση. Τυχόν αλλαγές που γίνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναρτώνται εδώ. Εάν διατηρείτε έναν Λογαριασμό με την εταιρία μας ή αν έχετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από εμάς ή από την Ιστοσελίδα, θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει και αποδεχτεί αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

Ασφάλεια – Σύνδεσμοι

To site χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια των πληροφοριών, των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό-κλειδί για κρυπτογράφηση. Η μυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδομένων (Internet & Mobile Banking) διασφαλίζονται μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 128 bit των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της SSL σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό-κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία και προστατεύοντας τις πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στο Δικτυακό Τόπο.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι η ασφαλής πλοήγηση στο site μας καθώς και η προστασία του κωδικού πρόσβασης στον προσωπικό λογαριασμό σας εξαρτάται και από εσάς.

Στην ιστοσελίδα μας είναι πιθανό να εντοπίσετε συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την εταιρεία ή το site. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία και το site ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από επισκέπτες/πελάτες καθώς αυτές βρίσκονται εκτός site και εκτός ελέγχου της εταιρείας. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της επιχείρησης ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/πελατών. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησή σας στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές σας με αυτούς παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους διαχειριστές αυτών, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους.

Παραγγελία και αγορά

Όλες οι παραγγελίες είναι αντικείμενο διαθεσιμότητας και τα προϊόντα στο καλάθι σας είναι διαθέσιμα και σε άλλους ταυτόχρονους αγοραστές μέχρι να ολοκληρώσετε την αγορά.

Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται όταν βρεθείτε στη σελίδα του καλαθιού. Στο καλάθι βλέπετε αναλυτικά το σύνολο των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιο από τα προϊόντα απλά πατώντας αριστερά στην επιλογή διαγραφής και στη συνέχεια επιλέγετε “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ”. Εδώ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κάποιο εκπτωτικό κουπόνι που διαθέτετε. Εάν είστε σίγουροι για την παραγγελία σας, επιλέγετε “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ”.  Στην επόμενη σελίδα με τίτλο “ΤΑΜΕΙΟ” προκειμένου να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ως επισκέπτης συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα που εμφανίζεται με τίτλο “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ”. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό και επιθυμείτε να να συνδεθείτε, συνδέεστε πατώντας στο αντίστοιχο πεδίο. Εάν τα στοιχεία χρέωσης είναι διαφορετικά από τα στοιχεία παραλήπτη, σε περίπτωση που στέλνετε ένα δώρο κάνετε κλικ στην σχετική επιλογή και συμπληρώνετε και τα στοιχεία στα οποία θέλετε να αποσταλεί το προϊόν μαζί και τηλέφωνο επικοινωνίας του παραλήπτη. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή πληρωμής με αντικαταβολή δεν ισχύει. Η συσκευασία δώρου καθώς και η προσθήκη στο δώρο ευχετήριας κάρτας δεν χρεώνονται. Επιλέγετε τον τρόπο αποστολής ώστε να ενημερωθεί το σύνολο του καλαθιού ανάλογα, συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και επιλέγετε “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ”.

Διεκπεραίωση, αποστολή και παράδοση παραγγελιών πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, εντός εφτά (7) εργάσιμων ημερών.

Τρόποι πληρωμής και αποστολής εντός Ελλάδας

Η αποστολή των παραγγελιών γίνεται ΔΩΡΕΑΝ με ΕΛΤΑ Courier με αγορές άνω των 45€. Για αγορές κάτω των 45€ το κόστος αποστολής είναι 3€..

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω:

– ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ:

Όταν επιλέγετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μετά την υποβολή της παραγγελίας μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον του ηλεκτρονικού κέντρου πληρωμών (ePOS Paycenter) της Εθνικής Τράπεζας. Στη σελίδα αυτή συμπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούνται, ήτοι τον αριθμό της κάρτας, μήνα και έτος λήξης, τον τριψήφιο κωδικό επαλήθευσης και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, και υποβάλλετε την εντολή χρέωσης της κάρτας σας.
Τα στοιχεία αυτά δεν καταχωρούνται στο Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας, αλλά γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών αυτής, τους οποίους και αποδέχεστε εφόσον κάνετε χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής.
Με τη χρήση του πρωτόκολλου SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online συναλλαγές, όλες οι πληροφορίες της κάρτας που καταχωρούνται κατά τη διαδικασία αυτή μεταφέρονται μέσω του internet με τη βοήθεια τεχνολογίας κρυπτογράφησης, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους.

– ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ:

με χρέωση τελών αντικαταβολής 2,00 € ανεξαρτήτως ποσού

– ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PayPal:

Επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα της PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και εξόφλησης της παραγγελίας. Η PayPal αποτελεί έναν γνωστό, ασφαλή και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για Online συναλλαγές και δεν απαιτείται να έχετε ήδη λογαριασμό προκειμένου να κάνετε την πληρωμή σας.
Μπορείτε επίσης να κάνετε την πληρωμή σας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: PayPal.Me/mimadastimargarita
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal.

– ΚΑΤΑΘΕΣΗ σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Tράπεζας:

Επιλέγοντας πληρωμή με κατάθεση κάνετε την εξόφλησή σας μεταφέροντας χρήματα στον λογαριασμό μας με τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα δικαιούχου: ΜΗ ΜΑΔΑΣ ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΖΙΜΙΚΑ-ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ ΟΕ
IBAN: GR5501102130000021300485188

Swift: ethngraa

Routing number: 007879

Bank address: Eolou 86, Athens

Εάν ο λογαριασμός από τον οποίο θα πραγματοποιήσετε την κατάθεσή σας δεν είναι της Εθνικής παρακαλούμε όπως επιβαρυνθείτε τα έξοδα της κατάθεσης.

Η παραγγελία σας βρίσκεται σε αναμονή και εκτελείται και αποστέλλεται μόλις γίνει η εκκαθάριση του ποσού στο λογαριασμό μας.

Στην αιτιολογία παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον αριθμό της παραγγελίας σας.

Τρόποι πληρωμής και αποστολής εκτός Ελλάδας

Η αποστολής των παραγγελιών γίνεται είτε με τα Ελληνικά ταχυδρομεία (συστημένο αντικείμενο) είτε με την DHL, ανάλογα με τη χώρα αποστολής.

Το κόστος των μεταφορικών είναι 15.00 ευρώ για ποσά εώς 400 ευρώ και δωρεάν για ποσά από 400 ευρώ και πάνω.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω:

– ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ:

Όταν επιλέγετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μετά την υποβολή της παραγγελίας μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον του ηλεκτρονικού κέντρου πληρωμών (ePOS Paycenter) της Εθνικής Τράπεζας. Στη σελίδα αυτή συμπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούνται, ήτοι τον αριθμό της κάρτας, μήνα και έτος λήξης, τον τριψήφιο κωδικό επαλήθευσης και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, και υποβάλλετε την εντολή χρέωσης της κάρτας σας.
Τα στοιχεία αυτά δεν καταχωρούνται στο Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας, αλλά γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών αυτής, τους οποίους και αποδέχεστε εφόσον κάνετε χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής.
Με τη χρήση του πρωτόκολλου SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online συναλλαγές, όλες οι πληροφορίες της κάρτας που καταχωρούνται κατά τη διαδικασία αυτή μεταφέρονται μέσω του internet με τη βοήθεια τεχνολογίας κρυπτογράφησης, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους.

– ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PayPal:

Επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα της PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και εξόφλησης της παραγγελίας. Η PayPal αποτελεί έναν γνωστό, ασφαλή και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για Online συναλλαγές και δεν απαιτείται να έχετε ήδη λογαριασμό προκειμένου να κάνετε την πληρωμή σας.
Μπορείτε επίσης να κάνετε την πληρωμή σας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: PayPal.Me/mimadastimargarita
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal.

– ΚΑΤΑΘΕΣΗ σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Tράπεζας:

Επιλέγοντας πληρωμή με κατάθεση κάνετε την εξόφλησή σας μεταφέροντας χρήματα στον λογαριασμό μας με τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα δικαιούχου: ΜΗ ΜΑΔΑΣ ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΖΙΜΙΚΑ-ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ ΟΕ
IBAN: GR5501102130000021300485188

Swift: ethngraa

Routing number: 007879

Bank address: Eolou 86, Athens

Τα συστημικά έξοδα σε περίπτωση κατάθεσης από τράπεζα εξωτερικού είναι 10.00 ευρώ και θα πρέπει να βαρύνουν τον πελάτη.

Η παραγγελία σας βρίσκεται σε αναμονή και εκτελείται και αποστέλλεται μόλις γίνει η εκκαθάριση του ποσού στο λογαριασμό μας.

Στην αιτιολογία παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον αριθμό της παραγγελίας σας.

Διευκρινίσεις

Στο πεδίο “ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” μπορείτε να αφήσετε κάποιο σχόλιο που θα θέλατε να συμπληρώσετε.

Στο ίδιο πεδίο παρακαλώ σημειώστε επίσης εάν επιθυμείτε να παραλάβετε τιμολόγιο πώλησης αγαθών.
Εφόσον η έδρα της επιχείρησης είναι στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, όλες οι συναλλαγές γίνονται σε Ευρώ και θα χρεωθείτε σε Ευρώ.
Αν η κάρτα ή ο λογαριασμός που διαθέτετε δεν έχει χρηματικό ποσό σε Ευρώ, το τελικό ποσό χρέωσης θα υπολογιστεί με την ισοτιμία συναλλάγματος της ημέρας που χρεώθηκε η κάρτα ή ο λογαριασμός σας.
Με την ολοκλήρωση της αγοράς σας, θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό e-mail το οποίο θα περιέχει μια σύνοψη της παραγγελίας σας και με την αποστολή της παραγγελίας ένα επόμενο e-mail με τα στοιχεία αποστολής.

Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς σε περίπτωση που:
– δε λάβουμε έγκριση πληρωμής
– δεν υπάρχει η δυνατότητα να παραδώσουμε στην περιοχή όπου μένετε
– δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του site
– σε ένα ή περισσότερα προϊόντα αναγραφόταν λάθος τιμή η οποία οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος.
Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός μίας (1) ημέρας από την καταχώρησή της και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή τηλεφώνου για το πότε θα επιστραφούν τα χρήματα στην κάρτα ή στον λογαριασμό σας σε ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής με τον οποίο έχετε πραγματοποιήσει την αγορά. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει διαφορετικό τρόπο πληρωμής θα επικοινωνήσουμε για να σας επιβεβαιώσουμε την ολοκληρωτική ακύρωσης της παραγγελίας σας.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας με αποστολή με αντικαταβολή, έχετε υποχρέωση να παραλάβετε την παραγγελία σας, αλλιώς η παραγγελία σας θα ακυρωθεί. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία σας και να μην σας εξυπηρετήσει στο μέλλον σε περίπτωση που έχει προηγηθεί άρνηση παραλαβής της παραγγελίας σας στο παρελθόν χωρίς να μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως.

Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Α. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την σύμβαση και να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, συνοδευόμενα απαραίτητα από συμπληρωμένο έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο σε ηλεκτρονική μορφή θα βρείτε εδώ, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από το Μη μαδάς τη μαργαρίτα, η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πρoϊόντων, κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν εσάς.
Β. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με άλλα ίδια προϊόντα με τα παραγγελθέντα ή να ζητήσετε την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος: α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν που σας παραδόθηκε ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του, το προϊόν είναι εντός εγγυήσεως και δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη εγγύηση. Η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πρoϊόντων, κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση η εταιρεία υποχρεούται να κάνει την αντικατάσταση το συντομότερο δυνατόν και να σας ενημερώσει σχετικά. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία. Η επιχείρηση μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητά της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.
Γ. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε εντός προθεσμίας 28 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι το προς αλλαγή προϊόν παραμένει άθικτο και αχρησιμοποίητο. Αλλαγή για δεύτερη φορά, ήτοι αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται. Κατά την παραλαβή του προϊόντος σας συστήνουμε να ελέγχετε προσωπικά το προϊόν που σας παραδίδεται και να επιβεβαιώνετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του. Τα έξοδα επιστροφής και της νέας αποστολής βαρύνουν εσάς.
Όλα τα παραπάνω αφορούν σε προϊόν για το οποίο δεν έχει προηγηθεί εξατομικευμένη παραγγελία, όπως βέρες, ή μετατροπές ή προϊόν που δεν υπάρχει στο κατάλογο μας και έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά και μόνο για εσάς κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Συγκεκριμένα σχετικά με την επιστροφή-αντικατάσταση πρέπει:

 1. Το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
 2. Το προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ ή Απ. Λιανικής).
 3. Το προς αντικατάσταση προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

Καθυστέρηση ή πρόβλημα στη διεκπεραίωση της παραγγελίας

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για την καθυστέρηση που αναμένεται να υπάρξει.
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του και είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας επειδή πχ τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα η παραγγελία αναγκαστικά θα ακυρώνεται και θα επιστρέφεται το ποσό.

Δικαίωμα επιστροφής/αντικατάστασης.
Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος, ο αγοραστής δικαιούται εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του α) επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος ή δ) υπαναχώρηση από την πώληση.
Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον:
• Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν ή κατεστραμμένη συσκευασία.
• Ο καταναλωτής επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος στο τηλέφωνο 2310221102 ή στο e-mail info@mimadastimargarita.gr , προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του.
• Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη.
• Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα ( απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης αγαθών συνοδευμένο από δελτίο αποστολής) και στην αρχική του συσκευασία.
• Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρεία που θα σας υποδείξουμε για τους πελάτες μας και με επιβάρυνση του καταστήματος.

Η επιστροφή των προϊόντων τα οποία φέρονται ως ελαττωματικά ή με έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας κατά την παράδοση ή που είναι άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από τα παραγγελθέντα θα γίνει αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Σε περίπτωση που έχετε προπληρώσει την παραγγελία σας και για οποιοδήποτε λόγο επιστρέψει σε εμάς και δεν επιθυμείτε επαναποστολή, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων έχει 6€ έξοδα ακύρωσης που θα κρατηθούν από τα χρήματα που είναι να σας επιστρέψουμε. Αν επιθυμείτε επαναποστολή θα πρέπει να καταθέσετε τα νέα μεταφορικά που είναι 3€ προκειμένου να γίνει αποστολή εκ νέου.

Μενού